W tej sekcji znajduje się zbiór dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną na polsko-niemieckim obszarze powiązań. Obejmują one publikacje Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i jego członków, a także innych zainteresowanych podmiotów. Ponadto znajduje się tu zbiór linków do innych istotnych stron oraz archiwum starszych treści Polsko-Niemieckiego Portalu Gospodarki Przestrzennej:

Informacje, które pomogą uzupełnić i zaktualizować bazę dokumentów, są bardzo mile widziane i powinny być kierowane do osób kontaktowych wymienionych w sekcji Kontakt.