Treści Polsko-Niemieckiego Portalu Gospodarki Przestrzennej, które nie są już aktualne, ale mimo to mają wartość dokumentacyjną, są nadal dostępne w archiwum.

Dotyczy to w szczególności zawartości rubryk „Aktualności” i „Terminy”, które zostały opublikowane przed czerwcem 2021 r.:

Inne dokumenty w archiwum dotyczą w szczególności planów i programów na szczeblu krajowym i regionalnym:

 • Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
  (Federalna ustawa o porządku przestrzennym),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2016
  (Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Bundesraumordnungsbericht
  (Federalny raport o stanie porządku przestrzennego)
  strona archiwalna, 2017 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego z roku 2014,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego,
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
  strona archiwalna, 2020 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
  strona archiwalna, 2019 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)
  (Krajowy Plan Rozwoju Berlina-Brandenburgii (LEP B-B; uchylony),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)
  (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego Meklemburgii-Pomorza Przedniego),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seenplatte
  (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego (RREP) Pojezierza Meklemburskiego),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Region Rostock
  (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego (RREP) Regionu Rostock),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Vorpommern
  (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego (RREP) Pomorza Przedniego),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Westmecklenburg
  (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego (RREP) Meklemburgii Zachodniej),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku
 • Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen
  (Plan Rozwoju Kraju Wolnego Państwa Saksonii),
  strona archiwalna, 2016 r. (PDF): po polsku / po niemiecku 

Prosimy o kontakt, jeśli na portalu brakuje wcześniej dostępnych treści.