Na dole znajdą Państwo wybór wydarzeń związanych z polsko-niemieckim obszarem powiązań, które zostały zorganizowane przez partnerów, wraz z programami tych wydarzeń oraz prezentacjami i dokumentacjami konferencji.

Konferencja „Przestrzeń bez granic”

Konferencja „Przestrzeń bez granic”, która się odbyła w dn. 14/15 października 2014 roku w berlińskiej siedzibie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, była imprezą kończącą Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, zorganizowany w ramach programu przedsięwzięć modelowych ładu przestrzennego (MORO).

W polsko-niemieckim portale gospodarki przestrzennej znajdują Państwo najważniejsze dokumenty tego wydarzenia jako pliki PDF:

Dokumentacja konferencji jest również dostępna w obu językach:

Polsko-niemiecka konferencja i otwarcie konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości w dniu 4.10.2018 r. w Berlinie

Celem przybliżenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizowały w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję.

Przed południem przedstawiciele ze szczebla europejskiego i krajowego oraz z województw i landów omówili podstawowe elementy wizji oraz tematyczne kierunki rozwoju zawarte w Koncepcji.

Część popołudniowa poświęcona była Konkursowi MORO na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs podczas konferencji został oficjalnie ogłoszony i otwarty przez współprzewodniczących Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Zgłaszanie projektów będzie otwarte do 4 grudnia 2018 r. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie sie wiosną 2019 roku w Berlinie.

Sprawozdanie z konferencji zostało opublikowane przez organizatorów:

Program konferencji do pobrania znajdą Państwo tutaj:

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu

Prezentacja konkursu z dnia 04.10.2018 do pobrania w formacie PDF