Logo EGTC / GECT (EVTZ / EUWT) - European Union, Committee of the Regions

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Na polsko-niemieckim obszarze powiązań powstało w 2021 roku pierwsze EUWT:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.

Na temat:

Województwo Lubuskie:
„Nowe szanse dla Polsko-Niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa”
„Nowy wymiar współpracy Lubuskiego z niemieckimi sąsiadami”
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia (MdFE):
„Erster deutsch-polnischer Europäischer Verbund für die territoriale Zusammenarbeit gegründet”

Różni dalsi aktorzy w regionie biorą pod uwagę takie rozwiązanie jako możliwą formę współpracy.

Patrz:

Wykaz wszystkich zarejestrowanych europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

na EGTC Platform (Platformie EUWT).

Logo BBSR

Ministerstwo BMVI opublikowało wytyczne na temat EUWT we współpracy transgranicznej, na podstawie analizy sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim:

Poza tym Instytut BBSR sporządził wytyczne na temat EUWT we współpracy transnarodowej które można pobrać z następujących stron:

W lipcu 2020 r. ukazała się publikacja ministerstwa BMI jako numer 17 serii „MORO Praxis”, którą można pobrać z portalu internetowego instytutu BBSR:

Logo Centrum Kompetencyjnego EUWT, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Na polsko-niemieckim obszarze powiązań na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą działa Centrum Kompetencji EUWT:

www.euwt.eu