Zgłoszone projekty

Poniższe pliki PDF zawierają streszczenia wszystkich projektów zgłoszonych do pierwszego i drugiego konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej oraz do konkursu MORO na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości:

Zgłoszone i wyróżnione projekty

Poniższa mapa przedstawia zgłoszone i nagrodzone projekty pierwszego i drugiego konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. Zazwyczaj są one zlokalizowane na podstawie adresu podmiotu który zgłosił dany projekt. Zgłoszone projekty są oznaczone na zielono, nagrodzone na pomarańczowo. Kliknięcie na znacznik otwiera okno z informacjami na temat danego projektu. Z tego okna można wywołać stronę z dalszymi szczegółami.

Tutaj można wyszukiwać miejscowości i regiony: