Print Friendly, PDF & Email

Focus

Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“

Nowe modelowe przedsięwzięcie w dorzeczu Odry zajmuje się tematem wody i zarządzania nią, biorąc pod uwagę w szczególności obszar działania nr V „Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia“ Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizji 2030 (WKP 2030). Głównym celem MORO jest identyfikacja synergii między prawnymi i technicznymi instrumentami gospodarki przestrzennej i wodnej na obszarze powiązań. Zaproszenie do składania propozycji projektów można znaleźć na stronie Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) oraz dalsze informacje tutaj, w Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej.

Witamy w Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej!

W Portalu Gospodarki Przestrzennej mogą Państwo dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Abschlusskonferenz des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) „Integrierte Planung im deutsch-polnischen Verflechtungsraum“ in Berlin am 28.09.2023. / Konferencja podsumowująca modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” w Berlinie, 28.09.2023. / Foto: Henning Schacht.

Blog

Konferencja podsumowująca MORO „Zintegrowane planowanie”

DE-PL Rail Maps

Dokumentacje

Nowy geoportal „Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań”

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) we własnym geoportalu udostępnia zainteresowanym informacje zebrane na mapach infrastruktury kolejowej w polsko-niemieckim obszarze powiązań. Aplikacja została opublikowana przez IRT dzięki oprogramowaniu LIZMAP, wtyczce do aplikacji Q-gis, która umożliwia konfigurację, tworzenie i zarządzanie projektami. Mapa w całości została złożona w IRT z wykorzystaniem wolnego oprogramowania Q-gis. Aby przejść bezpośrednio do geoportalu IRT, należy kliknąć tutaj. W legendzie mapy wyróżnione są dwa bloki tematyczne: „2020 - stan” i „2030 - wizja”, które dla czytelności można wyłączać i włączać. Po kliknięciu informacją poszczególne elementy mapy, pojawia się tabela z informacjami o tych elementach (np. liniach kolejowych).  

Wybór ciekawych stron Portalu

Projekt INT179

MORO Zintegrowane planowanie

Dokumenty innych podmiotów

Gospodarka Przestrzenna na morzu