Konkurs

Między 23 maja i 19 sierpnia 2011 r. podmioty realizujące projekty na pograniczu polsko-niemieckim były zaproszone do zgłaszania swoich projektów do konkursu. Poszukiwane były polsko-niemieckie projekty, poświęcone wspólnemu transgranicznemu rozwiązaniu konkretnych problemów przestrzennych, np. w zakresie współpracy miast z ich okolicznymi obszarami wiejskimi, współpracy miast i gmin między sobą, lub ulepszenia dostępności centralnych miejscowości.

Do konkursu zgłoszonych zostało 50 projektów. Sześć z nich zostało wybranych w ramach posiedzenia jury dn. 28. września 2011 r. w Słubicach i wyróżnionych podczas uroczystego wręczenia nagród dn. 8. listopada 2011 r. w Berlinie przez Sekretarza Stanu Rainera Bombę z BMVBS i Wiceministra Infrastruktury, Janusza Żbika.

Towarzyszenie projektom

Sześć wyróżnionych projektów otrzymało od jesieni 2011 r. do jesieni 2012 r. naukowe i organizacyjne towarzyszenie Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) i biura konkursowego INFRASTRUKTUR & UMWELT (IU).

W obecności Sekretarza Stanu Rainera Bomby z BMVBS i Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Janusza Żbika, wyniki towarzyszenia projektom zostały przedstawione opinii publicznej w ramach konferencji końcowej 22 listopada 2012 r. w Berlinie.