Odpowiedzialna według art. 6 MDStV:

Vera Moosmayer, Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, Współprzewodnicząca Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Współpraca po polskiej stronie:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

Wydawca:

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB)
Alt-Moabit 140
10557 Berlin
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB)

Doradztwo naukowe:

Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego
Deichmanns Aue 31 – 37
53179 Bonn
Strona internetowa Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR)

Informacja prawna:

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) oraz Federalny Urząd ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR) nie ponoszą odpowiedzialności za treść tej strony. Jej treść podlega ochronie praw autorskich. BMWSB i BBR nie biorą żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, które są dostępne poprzez linki.

Internetowy system rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, którą konsumenci mogą wykorzystać do rozstrzygania sporu i uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporu z konsumentem nie jesteśmy zobowiązani ani skłonni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie .

Wykonanie merytoryczne

INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt/Poczdam
Strona internetowa INFRASTRUKTUR & UMWELT

Obsługa techniczna

mediendesignbüro
Strona internetowa mediendesignbüro

Oprogramowanie podstawowe

webreform sp. z o. o.