Logo Partnerstwa-Odra / Logo der Oder-Partnerschaft; CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons, User: EisJ

Partnerstwo-Odra – utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych. Służy ono pogłębieniu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem, opartej na projektach współpracy w dziedzinach: gospodarki, turystyki, transportu i infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, platformy jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Mapa Partnerstwa-Odra / Karte der Oder-Partnerschaft; CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons, User: EisJ

Mapa Partnerstwa-Odra / Karte der Oder-Partnerschaft;
CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons, User: EisJ

Partnerami kooperacyjnymi Partnerstwa-Odra po stronie polskiej są województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie, a po stronie niemieckiej kraje związkowe: Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia. Oprócz tego do pracy w sieci włączone są wielkie miasta uczestniczących województw, tzn. trzy metropolie Polski zachodniej: Poznań, Szczecin i Wrocław oraz oba miasta wojewódzkie lubuskiego: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Dalsze informacje o Partnerstwie-Odra na Wikipedii.

Strona internetowa Partnerstwa-Odra: www.oder-partnerschaft.eu