MORO – Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego

„Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego” MORO – to program badawczy federalnego planowania przestrzennego, który dostarcza impulsów do praktycznego testowania i wdrażania innowacyjnych podejść do planowania przestrzennego w regionach. Za program odpowiada Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB), a nadzór naukowy i organizacyjny zapewnia Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR).

Pierwszym modelowym przedsięwzięciem ładu przestrzennego w polsko niemieckim obszarze powiązań było MORO „Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitalnych na pograniczu polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej“, który był realizowany w latach 2009 i 2010.

Logo MORO Wettbewerb für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte / Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej

Następnie, w drugiej dekadzie XXI wieku odbyły się trzy konkursy związane z polsko-niemieckim obszarem powiązań.

Konkursy MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej

W konkursach MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej poszukiwano i znaleziono polsko-niemieckie projekty, które wzorcowo zajmowały się wspólnym transgranicznym rozwiązywaniem konkretnych problemów przestrzennych.

Pierwszy konkurs MORO (2011/2012) przyciągnął 50 projektów, spośród których jury konkursowe wybrało sześciu laureatów. W drugim konkursie MORO (2012/2013) o wsparcie finansowe ubiegało się 55 projektów. Spośród nich wybrano pięć, które otrzymały nagrody pieniężne, wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także wsparcie w postaci publikacji, konferencji i warsztatów.

Finałem obu tych konkursów MORO była konferencja „Przestrzeń bez granic”, która odbyła się w dniach 14-15 października 2014 r. w berlińskiej siedzibie ówczesnego Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

Konkurs MORO na projekty flagowe

W latach 2018/19 Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego (MORO) urządzał „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Dokumenty konkursowe i projekty

Na stronach konkursów przedstawiamy wszystkie uczestniczące a przede wszystkim nagrodzone projekty. Poza tym można tam pobrać dokumenty, które powstały w ramach konkursów. Ponadto, wszystkie projekty z trzech konkursów MORO są zaznaczone na mapie polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

MORO „Zintegrowane planowanie”

Ostatnio zakończonym do tej pory polsko-niemieckim modelowym przedsięwzięciem ładu przestrzennego jest MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, które zostało zrealizowane w latach 2020-2023.