W tym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje o Komitecie ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Należą do nich historia i zadania Komitetu, jak i jego członków, tj. ministerstw na szczeblu krajowym (MFiPR, BMWSB) oraz krajów związkowych i województw reprezentowanych w Polsko-Niemieckim Komitecie ds. Gospodarki Przestrzennej (PNKGP).

Ponieważ w ramach PNKGP od 2014 r. funkcjonuje grupa robocza ds. zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, osobna strona poświęcona jest dziedzinie gospodarki przestrzennej na morzu.