Jeszcze w listopadzie 2022 roku Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna opublikowała badanie porównawcze nt. społeczności energetycznych, które porównuje istniejące koncepcje, rozwiązania i modele biznesowe w Polsce i w Niemczech oraz pokazuje przykłady najlepszych praktyk.

Najważniejsze wyniki tej analizy są teraz dostępne w formie arkusza informacyjnego. Broszura ta przedstawia rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju regulacji prawnych w obu krajach.

Więcej informacji na temat Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej można znaleźć na stronie internetowej www.d-p-plattform.de.