W dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Chociebużu (Cottbus/Chóśebuz) odbędzie się I Kongres Federalny „Dzień Regionów” pod hasłem „Świat w okresie transformacji – jak transformacja przebiega w regionie”.

Na kongresie uhonorowany zostanie również transgraniczny wymiar transformacji, a mianowicie 15 czerwca 2023 r. w godzinach 11:00-12:30 na arenie tematycznej „Współpraca transgraniczna”.

Program (tutaj jako plik PDF) stwierdza:

„Transformacja nie kończy się na granicach. Raptowne zamknięcia granic na początku pandemii COVID-19 pokazały, jak bliskie stały się stosunki w transgranicznych obszarach powiązań. Jednocześnie, ze względu na różne krajowe warunki, są one również znacznie bardziej kruche niż stosunki wewnątrzkrajowe. Przykłady z różnych obszarów granicznych i projektów modelowych pokazują, jakie podejścia istnieją na poziomie regionalnym i lokalnym, aby sprostać tym wyzwaniom oraz w jaki sposób można zmotywować podmioty i społeczeństwo do uczestnictwa poprzez atrakcyjne i łatwo dostępne formaty.”

Prowadzący: dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu

Z udziałem:
Sören Bollmann, Kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji i Biura ds. kształcenia / Referent ds. współpracy międzynarodowej
Thomas Drewing, Pełnomocnik ds. wsparcia gospodarki Miasta powiatowego Seelow
Claire Duvernet, Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni
Andrea Hartz, agl Hartz – Saad – Wendl, planowanie krajobrazowe, urbanistyczne i przestrzenne
dr Julita Miłosz-Augustówka, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Wszystkie niezbędne informacje na temat wydarzenia, w tym linki do rejestracji uczestnictwa w obecności i uczestnictwa online, można znaleźć – w języku niemieckim – na stronie Kongresu Federalnego.