Konferencja online w ramach Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

 

w dniu 27 maja 2021 r. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej przeprowadziły konferencję online poświęconej prezentacji Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“.

W konferencji wzięło udział prawie 100 osób z obu krajów.

Dokumenty konferencji inauguracyjnej

Program (plik PDF)

Podstawowa prezentacja (plik PDF)

Dokumentacja (w języku polskim, plik PDF)

Dokumentacja (dwujęzyczna, plik PDF)

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0