Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Brandenburgii (MIL) poszukuje kandydata na stanowisko urzędnika w dziale GL 2 „Europejski Rozwój Przestrzenny” Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia (GL) na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin.

Do obowiązków urzędnika należy:

  • zajmowanie się fundamentalnymi kwestiami polsko-niemieckiego rozwoju przestrzennego,
  • udział w realizacji merytorycznego pogłębiania współpracy transgranicznej,
  • współpraca transgraniczna związana z projektami, oraz
  • praca public relations w ramach polsko-niemieckiego rozwoju przestrzennego.

Ministerstwo zaprasza zainteresowanych kandydatów do przesyłania swoich zgłoszeń, z podaniem numeru referencyjnego 01/GL 2/2021, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
– Personalreferat –
Henning-von-Tresckow-Str. 2-8
14467 Potsdam
Niemcy.

Więcej szczegółów na temat oferty pracy można znaleźć w ogłoszeniu o pracę (plik PDF) w języku niemieckim.