Wyniki projektu INTERREG VA „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” (INT 179/MTM) można teraz przeczytać w broszurze:

Publikacja „Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina w liczbach” oparta jest na reprezentatywnym badaniu opinii 1000 osób w wieku powyżej 18 lat z Niemiec i Polski w regionie metropolitalnym.

Ankietowanych zapytano między innymi o:

  • powody wizyt transgranicznych i cele takich podróży,
  • środki transportu używane podczas podróży w regionie transgranicznym,
  • Branże o największym potencjale transgranicznym,
  • koszty życia i utrzymania,
  • naukę języka sąsiada.

Bezpośrednie pobranie broszury (plik PDF)

Pobranie broszury (plik PDF) ze strony „Rekomendacje z projektu INT 179” Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Więcej o Regionie Metropolitalnym Szczecina w Portalu Gospodarki Przestrzennej

Więcej o projekcie INT 179 w Portalu Gospodarki Przestrzennej