Wspólny Departament Planowania Przestrzennego krajów związkowych Berlin-Brandenburgia (GL B-B) obejmuje przewodnictwo Grupy Roboczej „Realizacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030“ (WKP 2030).

W dniu 28 kwietnia we Frankfurcie n. Odrą odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej poświęcone wdrażaniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.

Po upływie dwóch lat kierowania grupą roboczą jej dotychczasowy przewodniczący, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu, Dr. Maciej Zathey, przekazał to stanowisko Dr. Jürgenowi Neumüller, kierownikowi Wydziału ds. Europejskiego Rozwoju Terytorialnego we wsólnym Departamencie Planowania Przestrzennego krajów związkowych Berlin-Brandenburgia w Poczdamie. Pan Dr. Neumüller, który będzie kierował grupą roboczą przez najbliższe dwa lata, podziękował w imieniu członków grupy Dr. Maciejowi Zathey za jego wielkie zaangażowanie w pracach nad stworzeniem mapy kolejowej w polsko-niemieckim obszarze powiązań i geoportalu, na którym mapa będzie dostępna.

Dalszymi tematami, które zostały na posiedzeniu poruszone była Koncepcja Sąsiedztwa Polska-Brandenburgia*, bieżące projekty INTERREG A m.in. w regionie Metropolitalnym Szczecin, aktualne Modelowe Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego (MORO) oraz akcja pilotażowa „Ocena oddziaływania terytorialnego – Territorial Impact Assessment (TIA)“.

Łącznie dziewiętnastu przedstawicieli z Polski i Niemiec podsumowało dotychczasowe działania grupy w kierunku realizacji Wpólnej Koncepcji Przyszłości i przedyskutowało dalsze kroki przyczyniające się do dalszej jej realizacji.

Następne posiedzenie planowane jest na jesień 2022.

Relacja nt. posiedzenia grupy roboczej w portalu internetowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGP WZ)

Kontakt:
Małgorzata Pyrgiel-Sijbrandij,
Wspólny Departament Planowania Przestrzennego krajów związkowych Berlin-Brandenburgia,
Tel. +49 3331 8668728,
E-Mail: Malgorzata.Pyrgiel-Sijbrandij@gl.berlin-brandenburg.de

* zob. https://www.brandenburgia.pl/rzad-krajowy-dazy-do-scislejszej-wspolpracy-z-polska-strategia-sasiedztwa-brandenburgia-polska-wyznacza-cele-do-2030-roku/