Po ponad dwóch latach intensywnej współpracy w ramach modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zapraszały na Konferencję podsumowującą MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” w dniu 28 września 2023 r. w godzinach od 10 do 16 w Domu im. Ernsta Reutera w Berlinie (Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin), w obecności m.in. Pani Klary Geywitz, Federalnej Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (zdjęcie z konferencji: © Henning Schacht).

Oprócz przejściowego bilansu wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań – Wizji 2030 (WKP 2030) i podsumowania wyników MORO „Zintegrowane planowanie”, program obejmował dwa panele tematyczne: „Dwumiasta jako laboratoria współpracy” i „Wyzwania w zakresie zarządzania regionalnego”, a także dyskusję na temat nowych pomysłów i impulsów dla współpracy w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Dokumenty konferencji podsumowującej

Krótką relacja z konferencji z kilkoma zdjęciami

Program (plik PDF)

Dokumentacja (plik PDF)

Podstawowa prezentacja (plik PDF)

Rozważania na temat wspólnej przyszłości – prezentacja dra Macieja Zatheya (IRT we Wrocławiu; plik PDF)

Broszura podsumowująca modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań (publikacja z września 2023 r.; plik PDF)

Broszura nt. procesu wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 w okresie 2016-2023 (publikacja z września 2023 r.; plik PDF)

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0