Minister Geywitz podkreśla znaczenie współpracy transgranicznej dla rozwoju regionalnego

W dniu 28 września 2023 r. w Berlinie odbyła się konferencja podsumowująca modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) na temat zintegrowanego planowania w polsko-niemieckim obszarze integracji. W swoim przemówieniu w ramach konferencji minister Geywitz podkreśliła znaczenie transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w integrującej się Europie. Podkreśliła wspólną odpowiedzialność za sprostanie wyzwaniom stojącym przed polsko-niemieckim obszarem powiązań.

Skutki zmian klimatycznych, demograficznych, strukturalnych oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą kształtować rozwój przestrzenny w nadchodzących latach. Modelowe przedsięwzięcie pokazuje w projektach, w jaki sposób rozwój regionów może być kształtowany przez gospodarkę przestrzenną, komunikację transgraniczną i współpracę, np. poprzez transgraniczny rozwój miast w Europejskim Dwumieście Słubice – Frankfurt nad Odrą lub poprzez dostosowanie rozkładów jazdy w transporcie kolejowym na Dolnym Śląsku i Górnych Łużycach.

Powiązania między miastami i gminami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej są obecnie intensywne i ugruntowane, ale w wielu przypadkach zależą od zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej w zakresie planowania i wdrażania. Celem modelowego przedsięwzięcia było pogłębienie współpracy i wykorzystanie synergii w kierunku wspólnej kultury planowania i komunikacji, w skrócie: „Więcej razem zamiast obok siebie”.

„Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, przyjęta w 2016 r. przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, jest kluczowym dokumentem w tym kontekście. Wizja 2030 przedstawia pozytywny i zachęcający obraz przyszłości obszaru powiązań i postrzega go jako obszar zrównoważonego wzrostu i motor rozwoju w sercu Europy, który promieniuje również na inne regiony.

Federalna minister Geywitz potwierdziła konieczność skoordynowanego planowania przestrzennego w celu opracowania transgranicznych zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań w regionach.

Więcej o konferencji można się dowiedzieć na stronie wydarzenia.

Wszystkie zdjęcia: © Henning Schacht