Dokumentacja Akademii Regionów Granicznych z dni 20/21 kwietnia 2023 r. i Atlas Regionów Przygranicznych są dostępne online

Na blogu grupy roboczej profesora dra Tobiasa Chilli z Instytutu Geografii Uniwersytetu w Erlangen „Stosowany i europejski rozwój...

Czytaj więcej