Transgraniczny transport publiczny w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań Odra-Nysa – wykład gościnny Moritza Filtera, TU Berlin / Viadrina, w ramach MORO „Zintegrowane planowanie” , drugie warsztaty w dn. 19 stycznia 2023 r. w Berlinie

Jak poinformowano w rubryce „Terminy”, Moritz Filter, Uniwersytet Techniczny w Berlinie / Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, wygłosił w środę, 11 stycznia 2023 roku, we Frankfurcie wykład gościnny na temat wyzwań związanych z transgranicznym transportem publicznym na przykładzie polsko-niemiecko-czeskiego obszaru powiązań. W wykładzie zostały zaprezentowane wybrane wyniki studiów przypadków oraz pokazane perspektywy rozwoju.

Z tym wykładem Moritz Filter był również gościem drugiego warsztatu modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” w dniu 19 stycznia 2023 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera w ramach prezentacji projektu „ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgranicznego taktowanego transportu publicznego”.

Prezentację wykładu można pobrać tutaj w formie pliku PDF.

Niestety prezentacja na czas obecny jest tylko dostępna w języku niemieckim, przepraszamy.