Miasta Kostrzyn nad Odrą i Seelow, miasta partnerskie i partnerzy w projekcie „Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość” w ramach obecnego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, apelują o datki na pomoc dla Ukrainy.

Darowizny można wpłacić na konto miasta Seelow, IBAN DE96 1705 4040 2008 2531 23, z dopiskiem: Spende Ukraine. Na podstawie podanego adresu miasto może wystawić pokwitowanie za darowiznę. Z datków pieniężnych zostaną zakupione niezbędne dobra materialne.

APEL O DAROWIZNY (PDF, w języku niemieckim)

Zbieranie datków przez miasto Seelow odbywa się w ścisłej współpracy z miastem partnerskim, Kostrzynem nad Odrą. Sambir (Sambor) jest ukraińskim miastem partnerskim Kostrzyna. Potrzeby są określane razem i pomoc materialna zostanie przekazana za pośrednictwem polskich sieci dystrybucyjnych na obszarze przygranicznym i Ukrainie.

Pisze o tym na swojej stronie internetowej miasto partnerskie Seelow – Kostrzyn nad Odrą:

„Dziś w Urzędzie Miasta spotkał się Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą z Burmistrzem naszego niemieckiego miasta partnerskiego Seelow Jörgiem Schröderem.

Burmistrz Schröder zadeklarował pomoc dla Ukrainy i wsparcie naszego miasta w niesieniu pomocy dla uchodźców.

– To bardzo ważna deklaracja ze strony miasta Seelow. Burmistrz Schröder miał okazję wielokrotnie spotykać się z delegacjami z naszych ukraińskich miast partnerskich podczas Dni naszego miasta „Kostrzyn na fali” czy międzynarodowych konferencjach – podkreślił Burmistrz Kunt. Wspólnie ustaliliśmy, iż priorytetowo należy traktować pomoc rzeczową w formie podstawowych leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego.”

http://www.kostrzyn.pl/aktualnosc-1280-miasto_seelow_deklaruje_pomoc_dla.html