Logo kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
Nazwa
Stolica

Dane podstawowe z dn. 31.12.2019

Źródło:
Statistisches Bundesamt
(Federalny Urząd Statystyczny)

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie
Schwerin
  • Mieszkańcy:
    1 608 138
  • Powierzchnia:
    23 295 km²
  • Gęstość zaludnienia:
    69 os/km²
Zamek w Schwerinie, siedziba parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego - © Oberste Landesplanungsbehörde, 31.05.2016
Zamek w Schwerinie,
siedziba parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego

© Oberste Landesplanungsbehörde, 31.05.2016
Instytucje odpowiedzialne w zakresie gospodarki przestrzennej
Krótkie przedstawienie

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie utworzono w roku 1990. Jego stolicą, a zarazem siedzibą rządu, administracji i Landtagu jest Schwerin.
Położona na północnym wschodzie RFN Meklemburgia-Pomorze Przednie graniczy od wschodu z Polską, od południa z Brandenburgią, a od zachodu z Dolną Saksonią i Szlezwikiem-Holsztynem. Na północy naturalną granicą o długości prawie 400 kilometrów jest Morze Bałtyckie.
Meklemburgia-Pomorze Przednie kusi swoją różnorodnością i mieszanką dziewiczej przyrody wśród jezior i nad brzegami morza, kulturą i niezwykłą aurą miast, gdzie wielowiekowa tradycja przeplata się z innowacyjnym modernizmem.
Bogate dziedzictwo kultury, niezwykła przyroda oraz zróżnicowana oferta kulturalna i rekreacyjna stanowią o szczególnym uroku tego landu. Ponadto Meklemburgia-Pomorze Przednie jest też atrakcyjnym ośrodkiem gospodarczym i naukowym. Działają tu dwa uniwersytety o bogatych tradycjach – w Rostocku i Greifswaldzie – oraz pięć innych uczelni. O profilu landu decydują w coraz większym stopniu – oprócz tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak rolnictwo i gospodarka żywnościowa czy turystyka – także branże przyszłości. Zwłaszcza w dziedzinach biotechniki i techniki medycznej, technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz energetyki odnawialnej panuje klimat sprzyjający innowacjom i aura tworzenia nowej rzeczywistości.
Więcej: https://pl.mv-tut-gut.de/strona-glowna

 

Ważne dokumenty

Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LEP M-V)

Program LEP M-V tworzy podstawę wszelkiego dalszego planowania przestrzennego, czyli Regionalnych Programów Rozwoju Przestrzennego (RREP) w czterech regionach planistycznych landu, a poniżej tego szczebla dla planowania na poziomie samorządów. Składa się z tekstu oraz mapy w skali 1:250.000 i zawiera wiążące cele i zasady planowania na szczeblu landu, dotyczące całego landu łącznie z wodami terytorialnymi.

Co 10 lat LEP podlega aktualizacji, aby w kształtowaniu przyszłości można było uwzględniać bieżące przemiany. Nadawanie mocy wiążącej odbywa się drogą rozporządzenia. Obecny LEP M-V wszedł w życie latem 2016 roku. Zawiera cele i zasady zagospodarowania przestrzennego i planowania krajowego dotyczące całego kraju oraz wód terytorialnych.

Regionalne Programy Rozwoju Przestrzennego (RREP)

Cztery Regionalne Programy Rozwoju Przestrzennego (RREP) są opracowywane na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Przestrzennego i zawierają cele oraz zasady długofalowego przestrzennego rozwoju regionu. Nadają one merytoryczny kształt wytycznym ustalonym w Krajowym Programie Rozwoju Przestrzennego i konkretyzują je z uwzględnieniem specyfiki danego regionu. Ważne konkretyzacje to np. ustalenie, które obszary nadają się na elektrownie wiatrowe, a także ustalenie priorytetowych i rezerwowych obszarów służących zapewnieniu surowców.

Tworzeniem RREP zajmują się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim cztery związki planistyczne, złożone z powiatów i miast na prawach powiatu. Najwyższym gremium w związkach planistycznych jest zgromadzenie związku, którego członkowie są delegowani przez rady odnośnych jednostek samorządu terytorialnego.

Tak samo jak Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego, także RREP uzyskują moc wiążącą drogą rozporządzenia:

  •