Logo Województwa Dolnośląskiego
Nazwa
Stolica

Dane podstawowe z dn. 01.01.2020

Źródło:
Główny Urząd Statystyczny

Województwo Dolnośląskie
Wrocław
  • Mieszkańcy:
    2 900 163
  • Powierzchnia:
    19 947 km²
  • Gęstość zaludnienia:
    145 os/km²
Karkonosze
Krótkie przedstawienie
Województwo dolnośląskie (NUTS 2, Kod PL51) powstało po reformie administracyjnej państwa 1.1.1999 roku. Znajduje się w południowo-zachodniej części Polski i stanowi jedno z 16 regionalnych jednostek administracyjnych kraju.

Dolny Śląsk to region bogaty w zasoby naturalne o wysokim potencjale gospodarczym,  według wartości wytworzonego PKB na 1 mieszkańca,  województwo zajmuje drugie miejsce w kraju po woj. mazowieckim.

Obszar wyróżnia się wysokim potencjałem społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, odznacza się wyjątkową atrakcyjnością turystyczno-przyrodniczą. Charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią osadniczą o charakterze policentrycznym z dużą liczbą miast. O korzystnej dostępności komunikacyjnej regionu świadczy gęsta sieć dróg i linii kolejowych oraz port lotniczy.

Stolica województwa – Wrocław to największe pod względem liczby ludności i powierzchni miasto Dolnego Śląska, oddalone około 300 km od Warszawy, Berlina oraz  Wiednia.

Samorząd województwa funkcjonuje na podstawie Ustawy o Samorządzie Województwa oraz Statutu Województwa Dolnośląskiego.