Logo Województwa Wielkopolskiego
Nazwa
Stolica

Dane podstawowe z dn. 01.01.2020

Źródło:
Główny Urząd Statystyczny

Województwo Wielkopolskie
Poznań
  • Mieszkańcy:
    3 498 733
  • Powierzchnia:
    29 826 km²
  • Gęstość zaludnienia:
    117 os/km²
Poznań, Ratusz
Krótkie przedstawienie

Województwo wielkopolskie położone jest w zachodniej części Polski, graniczy z województwami: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Cechą ukształtowania Wielkopolski, wynikającą ze zlodowaceń plioceńskich, jest jej równinność.

W przestrzeni województwa dominują użytki rolne zajmujące 65% oraz grunty leśne i zadrzewienia obejmujące 27% jego powierzchni. Stolicą regionu jest Poznań (545 700 mieszkańców).

Do unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego należą najstarsze ślady kształtowania się tożsamości narodowej Polaków związane z ponadtysiącletnią historią państwa polskiego, zachowane przede wszystkim w rejonie Poznania, Gniezna, Kalisza.

Ludność zamieszkuje w 5 561 miejscowościach, w tym 110 miastach. Administracyjnie województwo dzieli się na 35 powiatów oraz 226 gmin. W strukturze wieku ludności 63,1% mieszkańców województwa to osoby w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym i 17,7% w wieku poprodukcyjnym.

Region jest wpisany w europejską przestrzeń transportową poprzez system międzynarodowych dróg kołowych (E30, E261, E267), linii kolejowych (E20 i E59) oraz dróg żeglownych (E70). Podstawowym obiektem transportu lotniczego jest Port Lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego.

Województwo wielkopolskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów kraju. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi 407 857 (lipiec 2015 r.), w tym 43 007 to spółki handlowe. Województwo wytwarza 9,5% PKB w skali całego kraju.