W lipcu 2023 r. dwujęzyczna publikacja „Prawne aspekty transgranicznych usług użyteczności publicznej” autorstwa Michaela Freya została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Poczdamie w serii KWI-Diskurs, ze wstępem Petra Ulricha.

Seria KWI-Diskurs jest wydawana przez Instytut Nauk Komunalnych Uniwersytetu w Poczdamie (KWI).

Informacje i możliwość pobrania na stronie wydawnictwa.

Bezpośrednie pobranie broszury.

Szczegółowe informacje dotyczące treści publikacji znajdują się na jej okładce:

„Obszar transgranicznych usług użyteczności publicznej jest jednym z głównych potencjalnych obszarów współpracy transgranicznej. Transgraniczne usługi użyteczności publicznej mogą być istotnym elementem poprawy warunków życia w regionach przygranicznych.

Wdrażając projekty w tym obszarze, należy pokonać znaczne przeszkody prawne – pod warunkiem, że istnieje wola polityczna: Chociaż istnieją odpowiednio ukierunkowane europejskie programy finansowania jako zachęta, z drugiej strony warunki ramowe wynikające z prawa europejskiego i krajowego często wydają się bardzo złożone i trudno je pokonać nawet za pomocą instrumentów prawa europejskiego, takich jak Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Niniejszy tekst analizuje trudności prawne, ale także możliwości realizacji projektów transgranicznych w tym obszarze, na przykładzie polsko-niemieckim.”

Licencja: CC-BY – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe