Polsko-niemieckie Sympozjum Bartoszewski Promemoria 3:
Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

Poniedziałek, 16. października, od godz. 14:00 Sala Logensaal Uniwersytetu Viadrina, Logenstraße 11, Frankfurt nad Odrą lub transmisja online

Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaprasza wraz ze swoimi partnerami kooperacyjnymi w do udziału w polsko-niemieckim sympozjum „Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów”.

Polscy, niemieccy i ukraińscy eksperci ze świata nauki i dyplomacji będą dyskutować o różnych formach solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy i wojny.

Konferencja będzie prowadzona w języku niemieckim i polskim.

Zainteresowani udziałem w sympozjum proszeni są o rejestrację do 12 października.

Więcej informacji i zgłoszenia

Program