Celem projektu RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim była poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy województwem lubuskim a wschodnią częścią Brandenburgii. Inicjatywa była realizowana w ramach Programu Współpracy INTERREG.

Zaangażowało się w nią troje partnerów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia (MIL) oraz VBB Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia sp. z o.o. (VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH).

W piątek, 14 kwietnia 2023 r. przedstawiciele partnerów spotkali się na konferencji podsumowującej projekt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Polscy i niemieccy partnerzy projektu pracowali w trzech grupach roboczych nad następującymi tematami:

  • Koncepcja rozwoju – zrównoważona mobilność w transgranicznych kolejowych przewozach regionalnych pomiędzy Brandenburgią a województwem Lubuskim (opracowanie ogólnej koncepcji poprawy połączeń transgranicznych),
  • Dystrybucja – Poszerzenie kanałów sprzedaży biletów na transgraniczne regionalne połączenia kolejowe (usunięcie przeszkód w zakupie biletów transgranicznych),
  • Transfery – innowacyjne oferty mobilności zrównoważonej na tzw. „ostatnim odcinku” (wprowadzenie pilotażowej usługi transportowej dla mieszkańców do dworca).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania pilotażowe:

  • Cyfrowe bilety VBB z i do Polski w aplikacji DB Navigator,
  • Przewozy autobusowe Krosno Odrzańskie – stacja kolejowa Radnica oraz
  • Przewozy autobusowe Golzow (miejscowość) – stacja kolejowa Golzow.

Max Göthel, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia, podsumowuje kluczowe przesłania z projektu w następujący sposób:

„Przy możliwej do zarządzania rozbudowie infrastruktury można zwiększyć liczbę pasażerów w lokalnych kolejowych przewozach pasażerskich między Lubuskim a Brandenburgią do ok. 5 500 osób dziennie na 4 transgranicznych liniach kolejowych w tzw. cyklu RailBLu w 2030 roku. Zostanie to osiągnięte przede wszystkim poprzez skoordynowane oferty w regionalnych przewozach kolejowych w odstępach godzinowych lub nakładające się oferty w odstępach dwugodzinnych.

Aby osiągnąć ten cel w perspektywie średnioterminowej, województwo lubuskie, Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia VBB oraz Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Regionalnego muszą nadal intensywnie współpracować, aby w krótkiej perspektywie pokonać przeszkody, takie jak finansowanie usługi, cyfrowa taryfa transgraniczna, informacja pasażerska lub połączenie z komunikacją autobusową, a następnie rozwinąć je w ewentualnym projekcie uzupełniającym.

W perspektywie długoterminowej znaczny dodatkowy potencjał pasażerski można osiągnąć poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury kolejowej. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że można to osiągnąć jedynie w ścisłym porozumieniu ze szczeblem krajowym. Należy również zająć się takimi wyzwaniami, jak zakup pojazdów szynowych, które mogą być używane po obu stronach Odry i Nysy lub pokonanie ograniczeń umownych i prawnych.

Projekt Interreg RailBLu ułatwił regularne, osobiste kontakty na poziomie roboczym i stworzył podstawy do dalszej, pełnej zaufania współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami projektu.”

Wszystko na temat RailBLu na stronie internetowej VBB Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia sp. z. o.o. (w języku niemieckim i polskim)

Podsumowanie projektu w portalu Województwa Lubuskiego (po polsku)