Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina, zrzeszająca polskie i niemieckie związki zawodowe, wraz z poradnią dla pracowników zagraniczych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, w ramach finansowanego przez UE projektu „Poradnik egzekwowania praw pracowniczych” zaprasza na konferencję specjalistyczną „Poradnik” w dn. 14 października 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja informuje na temat rozważań koncepcyjnych, ram prawnych, możliwości instytucjonalnych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie współpracy i tworzenia sieci na rzecz egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro Europa Viadrina.

Organizatorzy konferencji proszą o rejestrację udziału w konferencji najpóźniej do 10.10.2022 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

Program konferencji można pobrać tutaj.