Wojna w Ukrainie nadal powoduje cierpienia i nieszczęścia. Ludzie na miejscu potrzebują wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia. Nie ustaje pomoc dla Ukrainy organizowana wspólnie przez partnerów projektu MORO – miasta Kostrzyn nad Odrą i Seelow. Podczas dorocznego przyjęcia w dniu 31 marca 2022 r. burmistrz dr Andrzej Kunt i burmistrz Jörg Schröder uzgodnili dalszą pomoc. W związku z tym podjęto decyzję o przekazaniu dwóch wozów strażackich, sa­mochodu gaśnic­zego w obs­ad­zie sek­c­ji LF 16 TS Mercedes z miasta Seelow oraz sa­mochodu pożar­nic­zego z mo­to­pompą TSF Volkswagen z miejscowości Neulangsow.

Wraz z przedstawicielami miasta Seelow pojazdy zostały przekazane burmistrzowi polskiego miasta partnerskiego, dr Andrzejowi Kuntowi, oraz kostrzyńskim strażakom w dniu 22 kwietnia 2022 r. Do pojazdów załadowano również środki pomocowe, takie jak leki i żywność w puszkach. Polscy strażacy przewieźli pojazdy do oddalonego o ponad 900 km ukraińskiego miasta Sambór (po ukraińsku Sambir, miasto partnerskie Kostrzyna) oraz do oddalonego o ponad 1200 km Międzybóż (po ukraińsku Medżybisz, koło Winnicy) i przekazali je bezpośrednio ukraińskiej straży pożarnej na miejscu.

Więcej na stronie miasta Kostrzyn nad Odrą:

http://kostrzyn.pl/aktualnosc-1389-seelow_przekazuje_kolejne_wsparcie_dla.html