W dniu 29 czerwca 2023 r. Federalna Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, pani Klara Geywitz, złożyła roboczą wizytę w Dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą.
W spotkaniu wzięli również udział ambasador Niemiec w Polsce, dr Thomas Bagger, oraz dr Daniel Meltzian, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Zastępczyni burmistrza Słubic, Adriana Dydyna-Marycka, nadburmistrz Frankfurtu, René Wilke oraz Sören Bollmann, kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, poinformowali panią minister o wynikach projektu „Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice“ w ramach modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Dalsze rozmowy z panią minister dotyczyły m.in. kontynuacji polsko-niemieckich modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego, w których szczególną rolę mogłyby odegrać miasta położone nad rzekami.
Dyskutowano również o możliwym wsparciu ze strony kraju związkowego dla studium wykonalności drugiego mostu między Słubicami a Frankfurtem oraz o uwzględnieniu szczególnych wymagań miast transgranicznych w ustawie o planowaniu zaopatrzenia w ciepło.

home.pl Gmina Słubice: Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa Niemiec Klara Geywitz odwiedziła Dwumiasto

rbb24: Bauministerin Geywitz will gemeinsame Wärmeplanung für Doppelstädte prüfen

Zdjęcie:
Ambasador dr Thomas Bagger, minister federalna Klara Geywitz, zastępczyni burmistrza Adriana Dydyna-Marycka i nadburmistrz René Wilke na tarasie widokowym Collegium Polonicum w Słubicach.
© Barbara Anioł-Ossowska (Urząd Miejski Słubice)