W pierwszym wydaniu w roku 2023 newslettera Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg-Polska 2021-2027 Wspólny Sekretariat (WS) informuje, że pierwszy nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy jest otwarty ramach wszystkich Priorytetów i dla wszystkich celów szczegółowych, z wyjątkiem celu szczegółowego 6.3 w Priorytecie 4.

Wnioski można składać w terminie od 06.04.2023 (godz. 16:00) do 30.06.2023 (23:59).

W chwili obecnej wszystkie działania WS skupione są na doradzaniu i przygotowaniu potencjalnych wnioskodawców do złożenia jak najlepszego wniosku o dofinansowanie. W związku z tym WS zaprasza do skorzystania z oferty warsztatów szkoleniowych, aby praktycznie przygotować się do tego zadania, oraz na obowiązkowe konsultacje.

Zawiadomienie WS na temat I naboru
Szczegółowe informacje WS na temat I naboru