Umowa koalicyjna obecnego rządu federalnego Niemiec wymienia „skautów granicznych, rady regionalne i klauzule eksperymentalne” jako przykładowe instrumenty poprawy współpracy na obszarach przygranicznych.
Aby określić możliwości realizacji tego celu politycznego, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec (Auswärtiges Amt) zleciło wykonanie trzech opracowań, które mają na celu zbadanie, w jaki sposób wymienione instrumenty mogą przyczynić się do poprawy współpracy na pograniczach.

Zleceni badacze przedstawili swoje opracowania (w języku Niemieckim) wiosną 2023 roku:

Na podstawie tych opracowań Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce zasięgnąć opinii ekspertów z dziedziny polityki, nauki i administracji na temat tego, jakie kroki chcą podjąć wszyscy zaangażowani na szczeblu federalnym i krajowym oraz na obszarach przygranicznych, aby poprawić współżycie w obszarach przygranicznych i jaką rolę mogą w tym odegrać rady regionalne, skauci graniczni, klauzule eksperymentalne lub inne podejścia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (w języku niemieckim).

Informacje Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) w języku angielskim.