Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk ogłasza:

Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk weszła w życie 26 października 2023 r. po procesie trwającym około 10 lat. Ze względu na położenie regionu planowania na trójziemiu Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej, transgraniczne uwzględnienie kontekstów przestrzennych odgrywa szczególną rolę w tym planie regionalnym. Należy tu wyróżnić rozdział 2.2 „Współpraca transgraniczna“ planu oraz transgraniczną prognozę oddziaływania na środowisko w raporcie środowiskowym.

Dokumenty można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/regionalplanung/zweite-gesamtfortschreibung-des-regionalplans/veroeffentlichung-des-regionalplans-und-von-unterlagen-gemaess-10-abs-2-rog.html

Polskie tłumaczenia można znaleźć pod nagłówkiem „Wybrane części Planu Regionalnego w języku polskim“ na dole strony.