W dniu 27 lutego 2024 r. zakończy się nabór wniosków w priorytecie 3 „Lepsze uczestnictwo transgraniczne poprzez język, kulturę i turystykę” Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Informacje o terminie w zakładce „Wydarzenia” na stronie internetowej Programu Współpracy.

Więcej informacji na temat naborów wniosków w ramach Programu Współpracy.

Komunikat w Portalu Gospodarki Przestrzennej o rozpoczęciu 3. naboru wniosków.