W dniach 16 i 17 lutego 2024 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiat Uckermark zapraszają do Szczecina na Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.

Więcej informacji na temat rejestracji i programu znajdą Państwo na stronie internetowej www.rowery.wzp.pl oraz pod następującymi linkami:

Program Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej (16.-17.02.2024)
Programm der Deutsch-Polnischen Tage des Radtourismus (16.-17.02.2024)

Program konferencji branżowej w ramach I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej (16.02.2024)
Programm der Branchenkonferenz im Rahmen der 1. Deutsch-Polnische Radtourismustage (16.02.2024)

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji branżowej / Anmeldung zur Branchenkonferenz (16.02.2024)