Zestaw map „Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań” jest już dostępny na polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej:

https://kooperation-ohne-grenzen.de/pl/instrumenty-wspolpracy/mapy-kolejowe/

Opracowanie zostało sporządzone w latach 2020-2022 przez grupę roboczą do spraw wdrażania „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” pod kierunkiem dr Macieja Zatheya, dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), działającą w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.