Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich kraju związkowego Brandenburgia poinformowało na swojej stronie na Facebooku w poniedziałek, 27 listopada 2023 roku:

„Dziś w Angermünde spotkali się eksperci ds. rozwoju transgranicznego publicznego transportu zbiorowego. Burmistrz Frederik Bewer i Sekretarz Stanu ds. Europejskich Jobst Ubbelohde powitali w ratuszu przedstawicieli polskich i niemieckich krajowych przedsiębiorstw kolejowych, Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia i Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Tematem polsko-niemieckiej wymiany była rozbudowa linii kolejowej Szczecin-Berlin i wynikające z niej możliwości rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina.“

Źródło: https://www.facebook.com/FinanzministeriumBrandenburg/