Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zapraszają do zapoznania się z aktualnym stanem prac w projektach Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ i do dyskusji perspektyw rozwoju tych projektów – wraz z interesariuszami projektów oraz szerszą profesjonalną publicznością – w ramach

warsztatów w trybie zdalnym
we wtorek, 14 grudnia 2021 r.
w godzinach od 09:30 do 12:30.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
Wkłady dwóch ekspertów zewnętrznych zostaną przedstawione i omówione w języku angielskim.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie warsztatów zdalnych.

Program wydarzenia jest dostępny do pobrania tutaj jako plik PDF.