W ramach zaproszenia do składania propozycji projektów w modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“ we wtorek 18 czerwca 2024 r. w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą odbyło się wydarzenie informacyjne dla wnioskodawców, w którym wzięło udział 25 osób.

Przedstawiciele zespołu asystentów naukowych MORO z biura INFRASTRUKTUR & UMWELT oraz zespołu monitoringu naukowego z Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) przedstawili przegląd zaproszenia do składania propozycji projektów (odpowiednią prezentację można pobrać tutaj) i odpowiadali na pytania obecnych dotyczące wymagań dla projektów oraz procesów związanych z ich wyborem i realizacją.

Uczestnicy skorzystali z okazji, aby krótko nakreślić swoje podejścia do projektów i uzyskać informacje zwrotne na temat przedstawionych koncepcji i pomysłów na projekty.
Termin składania wniosków projektowych upływa 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w południe.
Zainteresowane strony proszone są o wcześniejsze przesłanie zarysu projektu do asystenta naukowego i umówienie się na spotkanie konsultacyjne.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:
https://kooperation-ohne-grenzen.de/pl/moro-zintegrowane-planowanie/

Do pobrania: Prezentacja z wydarzenia informacyjnego