W dniach 18 i 19 czerwca 2024 r. w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą odbyło się 23. posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej (KGP).

Było ono bezpośrednim następstwem wydarzenia informacyjnego zorganizowanego przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB), które odbyło się w ramach zainicjowanego przez ministerstwo polsko-niemieckiego modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“. Obecni na obradach przedstawiciele szczebla krajowego, a także władz samorządowych województw i krajów związkowych odpowiedzialni za gospodarkę przestrzenną, zapoznali się z aktualnym MORO. Przedstawiono im przegląd aktualnego stanu i dalszego przebiegu procedury naboru propozycji projektów.

Uczestnicy wykorzystali spotkanie do omówienia aktualnych wyzwań i związanych z nimi działań we współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w tym transformacji energetycznej, gospodarki wodnej i przepływów migracyjnych. Przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej (MFiPR) zaprezentowała plan działań polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem obrad była również aktualizacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030).

Obecni mieli również okazję dowiedzieć się o wspólnych działaniach dwumiasta Frankfurt-Słubice oraz poznać jego centrum po obu stronach Odry w ramach spaceru po mieście z przewodnikiem.

Więcej na temat:
Relacja ze spotkania przygotowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT)
Krótka relacja ministerstwa BMWSB z wydarzenia (w języku niemieckim)