Drugie warsztaty w ramach projektu MORO: „Trzy Kraje – jedna przyszłość – Współpraca na polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań”

W dniu 23 lutego 2023 roku, w Unbezahlbar-Lounge w Görlitz odbyły się drugie warsztaty w ramach naszego modelowego projektu planowania przestrzennego (MORO): „Trzy kraje, jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań”.

Po przedstawieniu informacji o istotnych działaniach projektu, warsztaty zostały oficjalnie otwarte przez dr. Daniela Meltziana, kierownika Wydziału Europejskiej Polityki Rozwoju Przestrzennego i Współpracy Terytorialnej w Federalnym Ministerstwie Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa. Dr Meltzian przedstawił aktualne i przyszłe prace Komisji Planowania Przestrzennego Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, której jest zastępcą przewodniczącego [współprzewodniczącym].

Następnie gości powitał starosta – dr Meyer. Warsztaty koncentrowały się na wymianie doświadczeń na temat najlepszych praktyk w transgranicznym planowaniu przestrzennym, z nowymi innowacyjnymi pomysłami, perspektywach dla obszaru trójziemia w zakresie połączeń z europejskimi korytarzami transportowymi, dyskusji przedstawicieli politycznych na temat memorandum dotyczącego pogłębienia współpracy na trójziemiu i na rozszerzonym polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań ONE (Odra-Nysa-Łaba) oraz na prezentacji najlepszych przykładów praktycznych z istniejących dwu- lub trójstronnych euroregionalnych ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT).

Na temat memorandum starosta, dr Meyer, dyskutował ze swoimi odpowiednikami z Powiatów Zgorzeleckiego i Żarskiego – Arturem Bielińskim i Józefem Radzionem, nadburmistrzem Zittau Thomasem Zenkerem oraz naczelnikami wydziałów rozwoju regionalnego Krajów Libereckiego i Usteckiego – Michaelem Ottą i inż. Pavlem Hajšmanem. Uzgodniono kwestie uzupełnień i zmian redakcyjnych. W wersji ostatecznej dokument będzie się składał z 10 punktów i będzie stanowił ramy dla pogłębiania trójstronnej współpracy na obszarze powiązań Odra-Nysa-Łaba.

Autor: Jan Schönfelder, Landkreis Görlitz