W dniu 2 lipca 2024 r. w Warszawie rządy Niemiec i Polski spotkały się na XVI polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych. W ramach konsultacji między szefami rządów i ministrami omówiono również różne tematy, które mają szczególne znaczenie dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętym wspólnym Polsko-Niemieckim Planie Działania, który zawiera między innymi następujące punkty:

 • aktualizacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030
 • polsko-niemieckie Przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Transgraniczna synergia gospodarki przestrzennej i wodnej w dorzeczu Odry“
 • wdrożenie dwustronnej Umowy ramowej o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym
 • wymiana dotycząca najlepszych praktyk i ewentualnych przyszłych strategii w zakresie sprawiedliwej społecznie transformacji regionów górniczych
 • koordynacja działań na rzecz połączenia zintegrowanych regularnych rozkładów jazdy/rozkładów docelowych Deutschlandtakt i Horyzontalnego Rozkładu Jazdy
 • wdrażanie polsko-niemieckiego „biletu przyjaźni”
 • modernizacja istniejących linii kolejowych, utrzymanie mostów granicznych, rozwój zdolności w zakresie infrastruktury podwójnego zastosowania
 • rozwój infrastruktury transgranicznej, w tym paliw alternatywnych i wymiany energii elektrycznej
 • współpraca w zakresie transgranicznej ochrony przyrody i Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w ramach Polsko-Niemieckiej Rady Programowej ds. Obszarów Chronionych w Dolinie Dolnej Odry
 • monitorowanie wód podziemnych na granicy
 • wspólna odbudowa i ochrona ekosystemu Odry

Niemiecka minister federalna Klara Geywitz o porozumieniach:

„Jako bliscy przyjaciele i sąsiedzi, Niemcy i Polska mogą uczyć się od siebie nawzajem w wielu dziedzinach. Zainicjowane dziś działania wzmocnią spójność i będą dalej wzmacniać zaufanie.“

(Źródło: Serwer rządu federalnego w sieci społecznościowej Mastodon)


Relacje rządów i ministerstw z konsultacji:

Polsko-Niemiecki Plan Działania jako plik PDF do pobrania: